top of page

Pust

pust.png

Første steget for å optimalisere helse og alle former for mentale og fysiske prestasjoner starter med optimal respirasjon. Når respirasjonen er effektiv og fungerer godt, vil dette påvirke hver eneste celle i kroppen positivt og derfor alle kroppssystemene. På den andre siden vil det også påvirke oss negativt på alle områder hvis den ikke fungerer godt. 

Effektiv respirasjon er avhengig av en kropp som "tillater" det. En stiv, stram og ubevegelig kropp begrenser hvor godt lungene dine klarer å gjøre jobben sin. Dessverre er måten mange av oss bruker kroppene våre på gjennom hverdagen ødeleggende for denne prosessen, på grunn av mye stillesitting, ensformige bevegelsesbaner og stress. 

Pust og bevegelse går derfor hånd i hånd og er vanskelig å skille fra hverandre. Derfor vever jeg alltid  inn bevegelse når jeg snakker om pust og vice versa. Dette gjelder også restitusjon, hvor pusten har en helt sentral rolle når det kommer til stressregulering og evnen til å skru av ved behov, som når vi skal sove.

Pust- og pustemekanikk sammen med hjernen - og nervesystemet som helhet gjennomsyrer alt arbeidet jeg har jobbet med de siste 11 årene , både når det kommer til en sterk, mobil og smertefri kropp, og et rolig og fokusert hode. 

bottom of page