top of page

Hvordan jeg jobber

Min nisje ligger i å maksimere grunnfunksjoner gjennom helhetlig fokus på helse. Med grunnfunksjoner mener jeg selve fundamentet helsen vår bygges på, men som vi kanskje ikke setter stor nok pris på før vi gjerne har gått på noen smeller, enten fysisk eller psykisk. Eksempler på grunnfunksjoner er ting som døgnrytme, søvn, respirasjon, bevegelighet og det å kunne "skru av og på" kropp og hode etter behov. Jeg spesialiserer meg i sammenveving og hvordan hele kroppen kontinuerlig jobber som en enhet og aldri gjør noe isolert.

Jeg liker å se på jobben min som en tilrettelegger. Jeg ønsker å hjelpe så mange som mulig med å tilrettelegge for en solid og robust helse slik at de kan gjøre det de elsker enda bedre. Uansett hvilken arena du ønsker å maksimere prestasjonsnivåene dine på, spesielt i det lange løp, er det en god og stabil helse i bunn som gjør dette mulig.

 

Det er energistyring som er den røde tråden og i arbeidet jeg har lagt ned de siste snart 13 årene. Det å oppnå tilstrekkelig med overskudd (både psykisk og fysiologisk) er helt nødvendig for at vi kan gjennomføre alt vi både trenger og ønsker å gjøre uten at det drenerer oss unødvendig for krefter. Alt blir enklere når vi har mer energi, selv oppgaver vi ikke liker.

Jeg tror på en kombinasjon av kunnskap og praktiske tilnærminger som må tilpasses hver enkelt person ut fra hva de faktisk trenger.

IMG_4171.jpg
For snart 13 år siden bestemte jeg meg for å ta posisjonen mellom "fag og folk" innen ulike helseområder, for så å veve dette sammen gjennom enkle og praktiske tilnærminger. Ingenting i kropp og hode jobber i isolasjon. Det er ETT helhetlig system, og det er viktig at vi snakker om det som nettopp det.

Min bakgrunn

 

Jeg er utdannet innenfor trening, ernæring, ledelse og politi.

 

Jeg har gjenomført mange tusen privattimer som trener gjennom 20 år som jeg tar med meg erfaring fra når jeg jobber med bedrifter, grupper og enkeltpersoner. 

 

For meg startet dette livsprosjektet etter 15 år med angst, depresjon og søvnproblemer. Etter hundrevis av terapitimer med ulike terapeuter, terapiformer og medisiner, ledet frustrasjon og nysgjerrighet meg til fagbøker og forskning, hvor spesielt hjernen og nervesystemet tok opp mye av tiden i årene som kom.

 

Dette ledet meg videre til å fordype meg i pust og respirasjonssystemet. Ikke bare som en av de viktigste regulatorene for stress og spenningsnivå, men også for sin rolle i bevegelse. Dette passet godt med min bakgrunn innen trening og fysiologi hvor jeg da begynte å inkorporere pust og respirasjonstrening i min egen praksis - for så å benytte meg av dette mer og mer i programmene til mine kunder.

 

Ikke bare skulle dette bli starten på veien ut av angsten, men har tilført en helt ny dimensjon til hvordan jeg nå selv lever, praktiserer, trener og underviser andre. 

I 2011 bestemte jeg meg for å ta en posisjon mellom "fag og folk". Jeg begynte da å bryte ned forskning fra mange ulike fagområder, og veve disse sammen for å gjøre det lettfattelig og forståelig for folk flest gjennom et enkelt språk og praktiske tilnærminger.  

2016 fikk jeg endelig muligheten til å legge frem mitt arbeid for hjerneforskere ved UiO som gav meg tilbakemeldingene og kvalitetsikringen jeg ønsket for å ta konseptet videre.

 

Siden da har jeg fått mye verdifull erfaring ved å jobbe med et bredt spekter av mennesker med alle type bakgrunner og utfordringer både gjennom foredrag, prosesser og privattimer. Du kan se noen av referansene her.

bottom of page