top of page

Restitusjon & timing

recoverrry.png

Det er en konstant drakamp mellom to systemer inne i oss - et system som girer kroppen opp og et annet som roer kroppen ned. Jeg liker å kalle det "gass-brems-nervesystemet" (det autonome nervesystemet), og det er hjernen som er kontrolltårnet for dette systemet som kontinuerlig påvirker oss både fysisk, mentalt og emosjonelt.

Hjernen sin aller viktigste jobb er å drifte alle våre kroppsystemer, og samtidig gjøre dette mest mulig kostnadseffektivt. Energistyring er derfor begrepet jeg bruker iht hvor godt vi mestrer å "skru av og på" hode og kropp etter behov, og hvordan vi kontinuerlig disponerer energien vår gjennom døgnet. Hvis vi går for lenge med et "kroppsbatteri i minus" uten å prioritere restitusjon, vil hjernen gjøre prioriteringene for oss. Først og fremst ved å nedjustere de aller mest energikrevende prosessene som bevegelse og læring som påvirker både motivasjon og ork til å bruke kroppen vår, opplagthet og konsentrasjon.

Timing og døgnrytme er helt grunnleggende faktorer for å optimalisere energistyring. Mange tenker mye på hva, hvordan og hvor mye de spiser, sover og beveger seg, men har altfor lite fokus på NÅR. Hvor synkroniserte våre kroppssystemer er med natt/dag-syklusen (døgnrytmen) påvirker oss på alle måter fysisk og mentalt. 

Å "skru av" med kvalitet er hvor skoen trykker mest for flest. Et nervesystem som er for mye påskrudd og utfordringer med å stresse ned, slappe av og finne ro går igjen og igjen som et problem mange ønsker å løse. Hvor gode vi er til denne kontinuerlige balanseringen mellom å "skru av og på" kropp og hode, gjennom hele døgnets 24 timer, er det mest grunnleggende for både helsen og livskvaliteten vår.

Restitusjon kan være nedetid eller det kan være aktivitet. Jeg skiller derfor på passiv restitusjon (søvn, meditasjon, hvile etc) og aktiv restitusjon (gå en tur i naturen, pustetrening, stretching etc). 

Et av de viktigste hjelpemidlene jeg benytter iht stressbalanse og restitusjon er HRV (hjertefrekvensvariabilitet), som er et mål på aktiviteten til "brems-nervesystemet" (det parasympatiske nervesystemet).

bottom of page